TILMELD DIG NU OG FÅ EN AF DE EFTERTRAGTEDE PLADSER PÅ 2020

Ride across europe 2020

Fra 3 til 15 AUGUST 2020 - TILMELDINGSFRIST 01/02/202
21.995 kr.
 • Alle måltider inkluderet
 • 12 overnatninger på forskellige hoteller i Europa
 • Vèlo Challenge teamtøj (Bib shorts, t-shirt og vest)
 • 12 tilrettelagte etaper gennem 8 lande
 • Fly retur til Billund eller København fra Nice 
 • Cykeltransport til døren
 • Tre depoter på hver etape
 • Serviceteam: Cykelmekaniker, massør og servicemand
 • To servicebiler der hjælper rytterne på hver etape
 • holdkaptajn, som sørger for at etaperne forløber planmæssigt
 • Transport af bagage mellem hotellerne
 • 12 fællestræninger inden turen
Få Pladser!

Bestilling

Bestilling af rejsen foretages på Velochallenge.dk og inden bestillingen kan gennemføres, skal indhold og vilkår accepteres. Kort efter bestilling modtager du første faktura på depositummet (kr. 3000,-). Bestillingen er herefter gyldig og bindene. Du vil som bekræftelse modtage et rejsebevis udstedt at Vélo Challenge.

Det resterende beløb på kr. 18.995,- opdeles i to rater:

 • Rate 1 på kr. 9.995,- betales senest 01.02.2020
 • Rate 2 på kr. 9.000,- betales senest 01.04.2020

Indbetales raterne ikke rettidigt, betragter Vélo Challenge rejsen som afbestilt.

Afbestilling af rejsen

Deltagere kan afbestille en pakkerejse inden rejsens begyndelse. I tilfælde af afbestilling opkræver Vélo Challenge et standardiseret afbestillingsgebyr, der er fastsat på baggrund af afbestillingstidspunkt og pakkerejsens pris:

 • Ved afbestilling mere end 120 dage før afrejse kompenseres Vélo Challenge med 10% af pakkerejsens pris.
 • Ved afbestilling mellem 120 og 90 dage før afrejse kompenseres Vélo Challenge med 20% af pakkerejsens pris.
 • Ved afbestilling mellem 90 og 60 dage før afrejse kompenseres Vélo Challenge med 35 % af pakkerejsens pris.
 • Ved afbestilling mellem 60 og 30 dage før afrejse kompenseres Vélo Challenge med 50 % af pakkerejsens pris.
 • Ved afbestilling senere end 30 dage før afrejse kompenseres Vélo Challenge med 100% af pakkerejsens pris.

Vélo Challenge anbefaler den rejsende at tegne en separat afbestillingsforsikring, som kan sikre tab såfremt afbestilling sker grundet pludselig opstået sygdom. Den rejsende kan eventuelt tegne afbestillingsforsikring ved Gouda Rejseforsikring eller Europæiske ERV.

Aflysning eller ændring af rejsen

Vélo Challenge er forpligtiget til at gennemføre rejsen i henhold til rejsens beskrivelse på Velochallenge.dk. På turen kan der dog opstå ændringer grundet vejr- eller trafikforhold, og i denne sammenhæng påtager Vélo Challenge sig intet ansvar.

Vélo Challenge forbeholder sig retten til at aflyse pakkerejsen, såfremt mindre end 15 rejsende har tilmeldt sig senest d. 01.04.2020. Deltagerne får naturligvis pengene refunderet såfremt rejsen aflyses grundet manglende tilmeldinger.

Såfremt der opstår force majeure, som eksempelvis krig, krigsfare, naturkatastrofer, epidemier, økonomiske krak m.v., der forhindrer Vélo Challenge i at gennemføre rejsen som planlagt, forbeholdes rettent til at kræve allerede afholdte udgifter dækket af rejsedeltagerne. Såfremt force majeure indtræffer på en allerede påbegyndt rejse, må rejsedeltageren selv dække de allerede afholdte udgifter samt udgifter til ophold, hjemtransport m.v.

Rejsens pris

Vélo Challenge forbeholder sig retten til at forhøje prisen, såfremt væsentlige prisændringer skulle forekomme mellem tilmelding og rejsens start, som følge af ændringer i:

 • Prisen for befordring af passagerer, som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder.
 • Skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen, eller valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

Prisstigninger varsles senest 20 dage før rejsens start. Stiger prisen på pakkerejsen mere end 8%, kan kunden frit hæve købet. Såfremt aftalen hæves, betales pakkerejsens fulde beløb retur til kunden indenfor 14 dage.

Overdragelse af rejsen

Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen senest 7 dage før rejsens begyndelse via info@Velochallenge.dk. I tilfælde af, at rejsen overdrages, opkræves et administrationsgebyr på 500,- DKK.

Deltagere

Rejsende skal før afrejse være fyldt 18 år

Pas og visum

På rejsen skal medbringes gyldigt pas for hele rejsens periode. For danske statsborgere kræves der ikke visum til besøgte destinationer.

Har rejsedeltageren ikke oplyst korrekt navn ved tilmeldingen og bliver afvist i lufthavnen som følge heraf, hæfter rejsedeltageren selv for en ny flybillet.

Bagage
Vélo Challenge påtager sig ikke ansvar for bortkommet, beskadiget eller stjålet bagage. Det anbefales at tegne en rejse- og bagageforsikring samt afbestillingsforsikring. Den rejsende kan tegne afbestillingsforsikring ved Gouda Rejseforsikring eller Europæiske ERV.

Rejseforsikring

Det er vigtigt, at den rejsende medbringer både det gule og blå sygesikringsbevis på rejsen. Hertil anbefaler Vélo Challenge, at der tegnes en separat rejseforsikring som nævnt ovenfor.

Rejsegaranti fonden

Vélo Challenge er mellem af rejsegarantifonden.

Klager og Reklamationer
Har den rejsende klager eller reklamationer, skal disse sendes info@Velochallenge.dk senest 8 dage efter rejsens afslutning.

Har du spørgsmål til rejsebetingelserne, kan spørgsmål rettes telefonisk på tlf.: 7174 2747 eller via e-mail på info@Velochallenge.dk

Vélo Challenge persondatapolitik har til formål at forklare, hvordan dine persondata indsamles og anvendes i henhold til gældende lovgivning.

Kontakt information

Du er velkommen til at stille spørgsmål vedrørende behandling af dine persondata. Se kontakt oplysninger nedenfor:

Vélo Challenge

Bernhardt Jensens Boulevard 91 10 tv.

8000 Aarhus

CVR-nr: 39664836

Telefon: +45 7174 2747

Mail: Info@Velochallenge.dk

Bruge af persondata

Vélo Challenge anvender dine persondata i to overordnede sammenhænge: Gennemførelse af pakkerejsen og Markedsføring:

Gennemførelse af pakkerejsen.
Dine persondata anvendes til at gennemføre det kontraktuelle forhold, der er mellem dig som kunde og Vélo Challenge som udbyder. Det betyder, at dine persondata bruges til følgende:

Identificering og servicering af dig som kunde
Fakturering af dit køb
Bestilling af hoteller
Bestilling af fly
Til at gennemføre det kontraktuelle forhold mellem dig og Vélo Challenge, forespørges følgende oplysninger:

Navn
Adresse
E-mail
Fødselsdato
Pasnummer
Markedsføring
Såfremt du har accepteret at modtage markedsføringskampagner, vil dine persondata blive anvendt i denne forbindelse. Du kan til enhver tid framelde dig fremtidige kampagner.

Deling af dine persondata

Deling af persondata sker i forbindelse med udførelse af det kontraktuelle forholder mellem dig som kunde og Vélo Challenge som udbyder. Det betyder, at Vélo Challenge overleverer informationer til tredjemand i forbindelse med pakkerejsens gennemførelse.

Persondata videregives til følgende leverandører:

Hoteller
Flyselskaber
Dine persondata vil i driftsmæssige henseender blive overladt til leverandører, som hjælper Vélo Challenge i drift af virksomheden. Dette kunne eksempelvis være en grafiker, der udvikler Vélo Challenges hjemmeside. Hertil kan der være private og offentlige myndigheder, hvor Vélo Challenge ved lov er underlagt udlevering af dine persondata.

Opbevaring af persondata

Vélo Challenge opbevarer dine persondata indtil forretningsforholdet mellem dig som kunde og Vélo Challenge ophører. Dine persondata vil herefter blive slettet.

Har du som kunde accepteret at modtage markedsføringskampagner, beholder Vélo Challenge persondata.

Såfremt oplysninger gemmes af hensyn til en retslig forpligtelse, eller af andre legitime forhold, kan opbevaringsperioden variere.

Dine rettigheder

Vélo Challenge vil til enhver tid gratis udlevere de persondata, du som kunde har indgivet. Du kan som kunde tilmed få en udspecificering af, hvilke leverandører dine personoplysning er udleveret til, og hvad de er anvendt til.

Såfremt du ønsker at rette dine persondata, kan du til enhver tid gøre dette. Du kan ligeledes trække dit samtykke tilbage, hvorefter brug af dine persondata fra tilbagetrækningstidspunktet vil ophøre. Dine persondata vil herefter blive slettet.

Dette kan du gøre ved at sende en mail til info@Velochallenge.dk

Edit This Page Edit with WPBakery Page Builder 

Medlem af

Back To Top
X